ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ]

Search

Category:
Phrase to search:

polpan results:

NoIDDescriptive title of the data setInstitutionPrincipal InvestigatorDateData
*
Doc.
**
55P0055Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 1993Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PANHenryk Domański i Kazimierz M. Słomczyński1993ENPL
56P0056Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 1998Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PANKazimierz M. Słomczyński, Współprowadzący badanie: Ireneusz Białecki, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Wojciech Zaborowski, Krzysztof Zagórski, Elizabeth Osborn, Katarzyna Wilk, Anna Firkowska-Mankiewicz1998ENPL
54P0054Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 1988Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PANKazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski1987-1988ENPL
57P0057Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2003Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PANKazimierz M. Słomczyński, Współprowadzący badanie: Krzysztof Zagórski, Krystyna Janicka, Anna Firkowska-Mankiewicz, Bogdan Mach, Elizabeth Osborn, Maciej Kryszczuk, Michał Bojanowski, Marta Czubińska2003-2004ENPL
92P0092Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2008Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PANKazimierz M. Słomczyński, Anna Kiersztyn, Krystyna Janicka, Henryk Domański, Joshua Kjerulf Dubrow, Irina Tomescu-Dubrow2008PLPL