ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Rejestracja nowego użytkownika

Pobieranie zgromadzonych w ADS materiałów wymaga uprzedniej rejestracji. Polega ona na wypełnieniu krótkiego formularza. Po rejestracji możliwe jest nieodpłatne pobieranie całej zgromadzonej w zasobach ADS dokumentacji techniczno-metodologicznej dołączanej do zbiorów danych, oraz tych zbiorów, których dystrybucja nie została zastrzeżona przez ich producentów.

Do zastrzeżonych zasobów dostęp mają jedynie instytucje, które zawarły uprzednio z Archiwum Umowę o współpracy.

Osoby indywidualne oraz instytucje nie posiadające stosownej Umowy mogą zwracać się do Archiwum z prośba o udostępnienie poszczególnych zasobów.

Dane podawane w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów związanych z procesem rejestracji użytkownika oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych opisujących korzystanie z danych udostępnianych za pośrednictwem ADS.

Możesz zalogować się używając wybranych loginu i hasła.


Imię:
Nazwisko:
Status zawodowy: Pracuje Uczę się Inne
Nazwa miejsca pracy / nauki:
E-mail:
Proszę wpisać login
Proszę wpisać hasło
Proszę ponownie wpisać hasło
[ Powrót do strony głównej ]