ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Opinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności

IDP0096
Descriptive title of the data setOpinie i oczekiwania wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności
Full name of the institution depositing the dataInstytut Badań Edukacyjnych
Principal InvestigatorKrzysztof Bulkowski, Michał Federowicz, Dominika Walczak
Contact person

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0096SAV.zip 606KB SPSS Data set
2 P0096POR.zip 731KB SPSS Portable Data set
3 P0096CDB.zip 1,7MB PDF Documentation