ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Zdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)

IDP0095
Descriptive title of the data setZdrowie, nierówności, dezintegracja społeczna (Mieszkańcy Warszawy 2003)
Full name of the institution depositing the dataInstytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk
Principal InvestigatorPaweł Sztabiński
Contact personPaweł Sztabiński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0095SAV.zip 704,9 kB SPSS SAV Data-set
2 P0095POR.zip 907,3 kB SPSS PORTABLE Data-set
3 P0095FRE.zip 2,5MB PDF Rozkłady liczebności
4 P0095DES.zip 662,5 kB PDF Statystyki opisowe
5 P0095CDB.zip 4,8M PDF Dokumentacja
6 P0095MIS.zip 3,9 kB SPSS SYNTAX Definicje kodów specjalnych