ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Zoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku

IDP0093
Descriptive title of the data setZoom na Uniwersytety Trzeciego Wieku
Full name of the institution depositing the dataTowarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”
Principal InvestigatorŁucja Krzyżanowska
Contact personŁukasz Ostrowski

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0093SAV.zip 282 540 SPSS SAV Zbiór danych
2 P0093POR.zip 282 540 SPSS Portable Zbiór danych
3 P0093DAT.zip 282 540 ASCI Zbiór danych
4 P0093DDS.zip 22 kB - SPS (SPSS syntax) Słownik z definicjami zmiennych.
5 P0093DES.zip 6 kB - TXT Statystyki opisowe.
6 P0093FRE.zip 98 kB - TXT Rozkłady zmiennych.
7 P0093CDB.zip 2,34 MB - PDF Dokumentacja.