ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011

IDP0090
Descriptive title of the data setPolskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2011
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorRadosław Markowski
Contact personPaweł Grzelak

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0090SAV.zip 1919 383 SPSS SAV Zbiór danych
2 P0090POR.zip 1919 383 SPSS Portable Zbiór danych
3 P0090CDB.zip 1,59MB - PDF Codebook
4 P0090DES.zip 183kB - PDF Statystyki opisowe
5 P0090FRE.zip 842kB - PDF Rozkłady