ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007

IDP0072
Descriptive title of the data setPolskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorRadosław Markowski
Contact personPaweł Grzelak

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0072SAV.zip 1817 346 SPSS SAV Zbiór danych
2 P0072POR.zip 1817 346 SPSS Portable Zbiór danych
3 P0072CDB.zip 2,6Mb PDF Codebook
4 P0072DES.zip 163kB PDF Statystyki opisowe
5 P0072FRE.zip 1,68MB PDF Rozkłady