ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Diagnoza Społeczna 2000-2007. Warunki i Jakość Życia Polaków

IDP0058
Descriptive title of the data setDiagnoza Społeczna 2000-2007. Warunki i Jakość Życia Polaków
Full name of the institution depositing the dataInstytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie
Principal InvestigatorJanusz Czapiński, Tomasz Panek
Contact personJanusz Czapiński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0058INDSAV.zip 27124 2901 SPSS Zbiór danych, osoby
2 P0058INDPOR.zip 27124 2901 SPSS portable Zbiór danych, osoby
3 P0058GDSAV.zip 8079 1385 SPSS Zbiór danych, gospodarstwa domowe
4 P0058GDPOR.zip 8079 1385 SPSS portable Zbiór danych, gospodarstwa domowe
5 P0058RAP.zip 7,73MB - PDF Raport
6 P0058ZAL.zip 17,3MB - PDF tablice wynikowe
7 P0058DOC.zip 3,18MB - PDF kwestionariusze, klucze, instrukcje