ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2008

IDP0053
Descriptive title of the data setPolskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2008
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Principal InvestigatorBogdan Cichomski
Contact personBogdan Cichomski, Marcin Zieliński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0053SAV.zip 16234 1640 SPSS dane
2 P0053POR.zip 16234 1640 SPSS-portable dane
3 P0053CDB.zip 4,76MB NA PDF dokumentacja
4 P0053DES.zip 201kB NA PDF statystyki opisowe
5 P0053FRE.zip 3,30MB NA PDF rozkłady
6 P0053BIB.zip 47kB NA MS Word Bibliografia PGSS i ISSP