ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polish-Norwegian research of social, political and economic attitudes.

IDP0051
Descriptive title of the data setPolish-Norwegian research of social, political and economic attitudes.
Full name of the institution depositing the dataCBOS - Public Opinion Research Center, Poland
Principal InvestigatorAlbert Simkus, Krzysztof Zagórski
Contact personKrzysztof Zagórski

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0051_NORPOL4_EN_SAV.zip 4169 353 SPSS data NORPOL4
2 P0051_NORPOL4_EN_POR.zip 4169 353 SPSS portable data NORPOL4
3 P0051_NORPOL4_EN_doc.zip 52KB - PDF study description NORPOL4
4 P0051_NORPOL4_PL_quest.zip 73KB - PDF questionnaire NORPOL4 (Polish)
5 P0051_NORPOL4_EN_des.zip 83KB - PDF descriptive statistics NORPOL4
6 P0051_NORPOL4_EN_fre.zip 876KB - PDF frequencies NORPOL4
7 P0051_POLTEST_EN_SAV.zip 1458 937 SPSS data POLTEST
8 P0051_POLTEST_EN_POR.zip 1458 937 SPSS portable data POLTEST
9 P0051_POLTEST_EN_doc.zip 79KB - PDF study description POLTEST
10 P0051_POLTEST_PL_quest_fala_I.zip 248KB - PDF questionnaire I wave POLTEST (Polish)
11 P0051_POLTEST_PL_quest_fala_II.zip 214KB - PDF questionnaire II wave POLTEST (Polish)
12 P0051_POLTEST_PL_quest_fala_III.zip 223KB - PDF questionnaire III wave POLTEST (Polish)
13 P0051_POLTEST_EN_des.zip 223KB - PDF descriptive statistics POLTEST
14 P0051_POLTEST_EN_fre.zip 1,6MB - PDF frequencies POLTEST