ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polsko-norweskie badanie postaw społecznych, politycznych i ekonomicznych

IDP0050
Descriptive title of the data setPolsko-norweskie badanie postaw społecznych, politycznych i ekonomicznych
Full name of the institution depositing the dataFundacja „Centrum Badania Opinii Społecznej”
Principal InvestigatorAlbert Simkus, Krzysztof Zagórski
Contact personKrzysztof Zagórski

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0050_NORPOL4_PL_SAV.zip 4169 353 SPSS dane NORPOL4
2 P0050_NORPOL4_PL_POR.zip 4169 353 SPSS portable dane NORPOL4
3 P0050_NORPOL4_PL_doc.zip 52KB - PDF dokumentacja NORPOL4
4 P0050_NORPOL4_PL_quest.zip 73KB - PDF kwestionariusz NORPOL4
5 P0050_NORPOL4_PL_des.zip 83KB - PDF statystyki opisowe NORPOL4
6 P0050_NORPOL4_PL_freq.zip 876KB - PDF rozkłady częstości NORPOL4
7 P0050_POLTEST_PL_SAV.zip 1458 937 SPSS dane panelowe POLTEST
8 P0050_POLTEST_PL_POR.zip 1458 937 SPSS portable dane panelowe POLTEST
9 P0050_POLTEST_PL_doc.zip 79KB - PDF dokumentacja badania panelowego POLTEST
10 P0050_POLTEST_PL_quest_fala_I.zip 248KB - PDF kwestionariusz I fali badania panelowego POLTEST
11 P0050_POLTEST_PL_quest_fala_II.zip 214KB - PDF kwestionariusz II fali badania panelowego POLTEST
12 P0050_POLTEST_PL_quest_fala_III.zip 223KB - PDF kwestionariusz III fali badania panelowego POLTEST
13 P0050_POLTEST_PL_des.zip 223KB - PDF statystyki opisowe ze zbioru panelowego POLTEST
14 P0050_POLTEST_PL_fre.zip 1,6MB - PDF rozkłady częstości ze zbioru panelowego POLTEST