ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Warunki życia społeczeństwa polskiego - problemy i strategie

IDP0049
Descriptive title of the data setWarunki życia społeczeństwa polskiego - problemy i strategie
Full name of the institution depositing the dataFundacja „Centrum Badania Opinii Społecznej”
Principal Investigatorprof. dr hab. Krzysztof Zagórski
Contact person

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0049SAV_ogolnopolski.zip 38866 442 SPSS dane ogólnopolskie (.sav)
2 P0049POR_ogolnopolski.zip 38866 442 SPSS portable dane ogólnopolskie(.por)
3 P0049SAV_gminy.zip 24745 441 SPSS dane gmin(.sav)
4 P0049POR_gminy.zip 24745 441 SPSS portable dane gmin(.por)
5 P0049CDB.zip 4,25 MB - PDF codebook
6 P0049ogolDES.zip 117 KB - PDF statystyki opisowe dla zbioru ogólnopolskiego
7 P0049ogolFRE.zip 2,03 MB - PDF rozkłady częstości dla zbioru ogólnopolskiego
8 P0049gminyDES.zip 116 KB - PDF statystyki opisowe dla zbioru gmin
9 P0049gminyFRE.zip 1,20 MB - PDF rozkłady częstości dla zbioru gmin