ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Sytuacja życiowa a opinie i poglądy 1992
Life situation and opinions and views 1992

IDP0048
Descriptive title of the data setSytuacja życiowa a opinie i poglądy 1992
Life situation and opinions and views 1992
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Wojciech Zaborowski
Contact personZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0048SAV.zip 2291 526 SPSS dane (.sav)
2 P0048POR.zip 2291 526 SPSS portable dane (.por)
3 P0048CDB.zip 13,14 Mb - PDF codebook