ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Upośledzenie społeczne: przejawy, wzory i strukturalne uwarunkowania, Łódź 1998

IDP0028
Descriptive title of the data setUpośledzenie społeczne: przejawy, wzory i strukturalne uwarunkowania, Łódź 1998
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorKrystyna Janicka
Contact personMaciej D. Kryszczuk

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0028SAV.zip 441 310 SPSS dane (.sav)
2 P0028POR.zip 441 310 SPSS portable dane (.por)
3 P0028CDB.zip 7100kb PDF codebook