ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Diagnoza Społeczna 2000-2005. Warunki i Jakość Życia Polaków

IDP0026
Descriptive title of the data setDiagnoza Społeczna 2000-2005. Warunki i Jakość Życia Polaków
Full name of the institution depositing the dataInstytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie
Principal InvestigatorJanusz Czapiński, Tomasz Panek
Contact personJanusz Czapiński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0026INDSAV.zip 18976 2151 SPSS Zbiór danych
2 P0026INDPOR.zip 18976 2151 SPSS portable Zbiór danych
3 P0026GDSAV.zip 5409 1123 SPSS Zbiór danych
4 P0026GDPOR.zip 5409 1123 SPSS portable Zbiór danych
5 P0026raport.pdf 4024 - PDF Raport
6 P0026zal1.pdf 1643 - PDF tablice wynikowe kwestionariusza gospodarstwa domowego
7 P0026zal2.pdf 2285 - PDF tablice wynikowe kwestionariusza indywidualnego
8 P0026zal3.pdf 1328 - PDF tablice wynikowe porównawcze z pomiarów między 2000 i 2003 r. oraz 2003 i 2005 r. kwestionariuszem gospodarstwa domowego
9 P0026zal4.pdf 1351 - PDF tablice wynikowe porównawcze z pomiarów między 2000 i 2003 r. oraz 2003 i 2005 r. kwestionariuszem indywidualnym