ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi - 1987 r.

IDP0025
Descriptive title of the data setStruktura społeczna mieszkańców Łodzi - 1987 r.
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka,
Contact personMaciej D. Kryszczuk

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0025SAV.zip 205 kb 104 SPSS data
2 P0025POR.zip 227 kb 104 SPSS portable data
3 P0025CDB.zip 1046 kb - pdf codebook