ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Badania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980

IDP0024
Descriptive title of the data setBadania Struktury społecznej mieszkańców Łodzi - Łodź 1980
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Zakładem Metodologii Badań IFiS PAN
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka
Contact personzpans@ifispan.waw.pl

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0024SAV.zip 975/622 288 spss data
2 P0024POR.zip 975/622 288 spss portable data
3 P0024CDB.pdf 559345 - pdf codebook