ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polish National Election Study (PGSW) 2000

IDP0022
Descriptive title of the data setPolish National Election Study (PGSW) 2000
Full name of the institution depositing the dataInstitute of Political Studies Polish Academy of Sciences (ISP PAN)
Principal InvestigatorRadosław Markowski
Contact personPaweł Grzelak

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0022sav.zip 1048 194 spss data
2 P0022por.zip 1048 194 spss portable data
3 P0022cdb.zip 327528 - pdf codebook
4 P0022des.zip 18999 - txt descriptives
5 P0022fre.zip 359848 - txt frequencies