ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1967

IDP0020
Descriptive title of the data setStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1967
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Principal InvestigatorWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczynski, Krystyna Janicka, Wiesława Warzywoda-Kruszynska, Anita Wojciechowska, Krzysztof Szafnicki
Contact personArtur Kościański

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0020.zip 1000 103 spss dane
2 P0020.pdf 432415 - pdf dokumentacja