ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Jak formują się klasy średnie w okresie transformacji

IDP0002
Descriptive title of the data setJak formują się klasy średnie w okresie transformacji
Full name of the institution depositing the dataInstytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorHenryk Domański
Contact personArtur Kościański

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0002SAV.zip 1596 721 SPSS zbiór danych
2 P0002POR.zip 1596 721 SPSS-portable zbiór danych
3 P0002DAT.zip 1596 721 ASCII zbiór danych
4 P0002CDB.pdf 1318370 --- PDF książka kodów (codebook)
5 P0002DDS.sps 263025 --- ASCII słownik definiujący dane (data definition statements)
6 P0002FRE.txt 896338 --- ASCII zestawienie rozkładów
7 P0002DES.txt 63081 --- ASCII zestawienie statystyk opisowych