ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Przemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994

IDP0019
Descriptive title of the data setPrzemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi 1994
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych IFiS PAN
Principal Investigatordr hab. Krystyna Janicka
Contact persondr hab. Krystyna Janicka

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0019.zip 1500 452 spss dane
2 P0019.pdf 2337178 - pdf dokumentacja