ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965

IDP0016
Descriptive title of the data setStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka i in.
Contact personArtur Kościański

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0016SAV.zip 1000 223 spss zbior danych
2 P0016CDB.pdf 577638 nd pdf dokumentacja
3 P0016FRE.txt 466421 nd txt frekwencje zmiennych
4 P0016DES.txt 64220 nd txt deksryptywy zmiennych