ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Europejski Sondaż Społeczny (ESS - European Social Survey).

IDP0015
Descriptive title of the data setEuropejski Sondaż Społeczny (ESS - European Social Survey).
Full name of the institution depositing the dataInstytut Filozofii i Socjologii PAN
Principal Investigatordoc. dr hab. Paweł Sztabiński - Kierownik Projektu ESS realizowanego w Polsce
Contact person

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0015SAV.zip 42359 563 SPSS zbiór danych
2 P0015POR.zip 9798516 563 SPSS-portable zbiór danych
3 P0015DAT.zip 7168279 nd ASCII zbiór danych
4 P0015DDS.zip 44483 nd ASCII słownik definiujący dane (data definition statements)
5 P0015DES.zip 13564 nd ASCII zestawienie statystyk opisowych
6 P0015FRE.zip 119393 nd ASCII zestawienie rozkładów
7 P0015CDB.zip 9289034 nd PDF ksiązka kodów (codebook)