ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polish General Social Surveys 1992-2002

IDP0013
Descriptive title of the data setPolish General Social Surveys 1992-2002
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Principal InvestigatorBogdan Cichomski
Contact personBogdan Cichomski, Marcin Zieliński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0013POR.zip 13664 1335 SPSS-portable data-set
2 P0013SAV.zip 13664 1335 SPSS data-set
3 P0013FRE.zip 253116 nd ASCII set of frequencies
4 P0013DES.zip 33269 nd ASCII set of descriptive statistics
5 P0013DAT.zip 4797668 nd ASCII data-set
6 P0013DDS.zip 67128 nd ASCII data definition statements
7 P0013REN.zip 9449 nd ASCII procedure changing Q-name variables into mnemonics
8 P0013CDB.zip 10021455 nd PDF codebook