ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2002

IDP0012
Descriptive title of the data setPolskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2002
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Principal InvestigatorBogdan Cichomski
Contact personBogdan Cichomski, Marcin Zieliński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0012POR.zip 13664 1335 SPSS-portable zbiór danych
2 P0012SAV.zip 13664 1335 SPSS zbiór danych
3 P0012FRE.txt 2179722 nd ASCII zestawienie rozkładów
4 P0012DES.txt 124052 nd ASCII zestawienie statystyk opisowych
5 P0012DAT.zip 47222784 nd ASCII zbiór danych
6 P0012DDS.sps 641155 nd ASCII słownik definiujący dane (data definition statements)
7 P0012REN.sps 34924 nd ASCII procedura zmieniająca nazwy zmiennych z Q na nazwy mnemoniczne
8 P0012CDB.pdf 7372592 nd PDF książka kodów (codebook)
9 P0012FIX.sps 10821 nd SPSS syntax poprawka obejmująca sytuacje, w których respondent był pytany o udział w wyborach a jednocześnie w czasie, w którym były one przeprowadzane nie był osobą pełnoletnią i nie był uprawniony do głosowania