ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Diagnoza Społeczna 2003. Warunki i Jakość Życia Polaków

IDP0011
Descriptive title of the data setDiagnoza Społeczna 2003. Warunki i Jakość Życia Polaków
Full name of the institution depositing the dataInstytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Rada Monitoringu Społecznego przy Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania w Warszawie
Principal InvestigatorJanusz Czapiński, Tomasz Panek
Contact personJanusz Czapiński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0011SAV.zip 15592 1450 SPSS Zbiór danych
2 P0011POR.zip 15592 1450 SPSS-portable Zbiór danych
3 P0011DAT.zip 15592 1450 ASCII Zbiór danych
4 P0011TXT.txt 974 B nd Tekst Informacje o zbiorach
5 P0011ROZ.zip 3.84 MB nd PDF Rozkłady zmiennych
6 P0011KWE.zip 742 KB nd PDF Kwestionariusze
7 P0011RAP.pdf 8.32 MB nd PDF Raport