ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017

IDP0098
Descriptive title of the data setWrocławska Diagnoza Społeczna 2017
Full name of the institution depositing the dataInstytut Socjologii UWr
Principal Investigatordr Jacek Pluta
Contact person

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0098CDBK.zip 1,9MB pdf Dokumentacja, książka kodów.
2 P0098Q.zip 400KB pdf Kwestionariusz
3 P0098SAV.zip 383KB SPSS SAV Zbiór danych