ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Description of data set ]

Download data set: Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-1999

IDP0001
Descriptive title of the data setPolskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-1999
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
Principal InvestigatorBogdan Cichomski
Contact personBogdan Cichomski, Marcin Zieliński

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

No. File name D Number of cases / size in bytes Number of variables Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Description
1 P0001POR.zip 11192 1112 SPSS-portable zbiór danych
2 P0001SAV.zip 11192 1112 SPSS zbiór danych
3 P0001FRE.txt 1839874 nd ASCII zestawienie rozkładów
4 P0001DES.txt 102854 nd ASCII zestawienie statystyk opisowych
5 P0001DAT.zip 31348792 nd ASCII zbiór danych
6 P0001DDS.sps 463775 nd ASCII słownik definiujący dane (data definition statements)
7 P0001REN.sps 31564 nd ASCII procedura zmieniająca nazwy zmiennych z Q na nazwy mnemoniczne
8 P0001CDB.pdf 6429906 nd PDF książka kodów (codebook)