ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

[ Powrót do strony głównej ] [ Powrót do listy dostępnych zbiorów danych ] [ Wyszukiwanie ] [ Opis zbioru danych ]

Pobieranie zbioru: East European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 - 2015

IDP0097
Opisowy tytuł zbioru danychEast European Parliamentarian and Candidate Data (EAST PaC) 1985 - 2015
Pełna nazwa instytucji przekazującej daneInstitute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
Osoba prowadząca badanieJoshua Kjerulf Dubrow
Osoba/osoby kontaktowe

Symbole w kolumnie oznaczonej literą D określają status dostępności pliku.
: plik dostępny jedynie dla Przedstawicieli instytucji współpracujących
: plik dostępny bez ograniczeń dla każdego użytkownika ADS

Lp. Nazwa pliku D Liczba przypadków / wielkość w bajtach Liczba zmiennych Format(SPSS, SPSS-portable, ASCII, PDF) Opis pliku
1 P0097SAV.zip 5MB SPSS Data set
2 P0097POR.zip 5,6MB SPSS Portable Data set
3 P0097FRE.zip 13,8MB PDF Rozkłady
4 P0097DES.zip 937KB PDF Statystyki opisowe
5 P0097CDB.zip 4,2MB PDF Dokumentacja
6 P0097ADD.zip 12MB PDF Załączniki