ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

AKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (221). Październik 2008

IDP0084
Title of the StudyAKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (221). Październik 2008
Full name of the institution depositing the dataCentrum Badania Opinii Społecznej
Principal InvestigatorCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – autor zbiorowy
Contact personOśrodek Informacji CBOS
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P REC.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

The purpose of the study

Pomiar opinii o aktualnych problemach i wydarzeniach

Main topics of the study

Nastroje społeczne
Preferencje partyjne
Stosunek do rządu i premiera
Podsumowanie roku działalności rządu Donalda Tuska
Ocena działalności instytucji politycznych
Zaufanie do polityków
Święto Niepodległości
Patriotyzm
XX wiek w historii Polski - znaczące postacie, sukcesy, słabości
System emerytalny
Praca za granicą
Wydatki na szkolne potrzeby dzieci
Dostęp do internetu

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych. Ogólnopolska warstwowa reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Sposób doboru próby
Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.

W badaniu wykorzystano dwie próby podstawowe losowane z operatu PESEL. Dodatkowo zastosowano nadreprezentację osób w wieku 18-34.

Geographic coverage of the sample

Polska
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

Other

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses2304
sucessfully completed1107

Details

liczebność próby założonej podstawowej (1): 1896
liczebność próby założonej podstawowej (2): 1080
+ kwotowa nadreprezentacja (osoby w wieku 18-34 lat): 60

liczebność próby zrealizowanej ogółem: 1384

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych:
• płeć
• grupa wiekowa
• wykształcenie
• grupa społeczno-zawodowa

Weighting or post-stratification strategy used

Po realizacji każdego badania stosuje się ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date3-10-2008
End date7-10-2008

Interviewers required to

not required to make a certain number of calls/visits

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Zgodnie z zaleceniem OFBOR kontrolowanych jest 5% do 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór prowadzi sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.
Koordynatorzy badania mają obowiązek przeprowadzenia kontroli pod względem spójności logicznej oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza przez ankietera. Dodatkowo program do wprowadzania danych uwzględnia wszelkie merytoryczne oraz techniczne założenia badania i koryguje błędy ankieterów (np. niezastosowanie się do reguł filtra ).

Other information about the study

Pattern for data quotation

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej "Aktualne problemy i wydarzenia" (221), 3-7 października 2008 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=1107)

Generally accessible publications that refer to this data

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2008.php

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]