ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

„Solidarność” – doświadczenie i pamięć

IDP0074
Title of the Study„Solidarność” – doświadczenie i pamięć
Full name of the institution depositing the dataCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) i Europejskie Centrum Solidarności (ECS)
Principal InvestigatorAutor zbiorowy. Konsultacja naukowa: dr hab. Ireneusz Krzemiński
Contact person
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P REC.P UDC.A STR.P CDB.A FRE.A MIS.A DSC.A

The purpose of the study

Zbadanie pamięci społecznej o doświadczeniu pierwszej Solidarności, na ile ugruntowane jest przekonanie o jej historycznej roli, czy i na ile przekazuje się pamięć o Solidarności młodemu pokoleniu oraz jak oceniana jest „druga Solidarność”

Main topics of the study

„Solidarność” lat 1980-81 – czym była, cele/wartości, znaczenie i rola, ocena; Doświadczenia związane z ruchem solidarnościowym 1980-81: strajkami i działalnością związkową, stanem wojennym, „Solidarnością” podziemną (starsze pokolenie badanych); Zainteresowanie, źródła wiedzy o „Solidarności” lat 80. (młodsze pokolenie badanych; PRL – ocena, doświadczenie represji; Ocena przemian ustrojowych – m.in. Okrągły Stół, celowość przemian ustrojowych, poczucie zysku/straty w wymiarze społecznym i osobistym, ocena demokracji; „Solidarność” po 1989 r. – ocena; Upamiętnienie „Solidarności” początku lat 80.; Wiedza o działalności Europejskiego Centrum Solidarności, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez ECS;

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Reprezentatywna próba losowana z operatu PESEL.

Geographic coverage of the sample

Badanie zostało przeprowadzone na dwóch niezależnych próbach:
1. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków
2. na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot).
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

no information

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses
sucessfully completed

Details

Próba ogólnopolska:
liczebność próby założonej: 4000
liczebność próby zrealizowanej: 1803

Próba dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot):
liczebność próby założonej: 1304
liczebność próby zrealizowanej: 300

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

  • płeć,
  • grupa wiekowa,
  • wykształcenie,
  • aktywność ekonomiczna oraz
  • wskaźnik realizacji próby w klasach miejscowości i regionach

Weighting or post-stratification strategy used

Po realizacji badania zastosowano ważenie do wyników GUS. Waga uwzględniła zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych.

Description of sample design

no information

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date-3-2010
End date-4-2010

Inny termin

1.Próba ogólnopolska
Rozpoczęcie badania: 12 marca 2010
Zakończenie badania: 12 kwietnia 2010

2.Próba trójmiejska:
Rozpoczęcie badania: 29 marca 2010
Zakończenie badania: 27 kwietnia 2010

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion 5 %

Other information about the study

Pattern for data quotation

Dane ogólnopolskie:
Badanie „«Solidarność» – doświadczenie i pamięć” zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w dniach 12 marca – 12 kwietnia 2010 r. na 1803-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski

Dane dla próby trójmiejskiej:
Badanie „«Solidarność» – doświadczenie i pamięć” zrealizowane przez Centrum Badania Opinii Społecznej we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności w dniach 29 marca – 27 kwietnia 2010 r. na 300-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Standaryzacja zbioru danych i dokumentacji badania oraz udostępnianie:
Archiwum Danych Społecznych (ADS) http://www.ads.org.pl

Generally accessible publications that refer to this data

Bibliografia publikacji: http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2010.php

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]