ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007

IDP0072
Title of the StudyPolskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 2007
Full name of the institution depositing the dataInstytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorRadosław Markowski
Contact personPaweł Grzelak
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.A FIL.A STR.A

The purpose of the study

Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) to pionierska w Polsce inicjatywa, mająca na celu rzetelną rejestrację i analizę najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju - wyborów parlamentarnych. Stanowi odpowiednik prowadzonych w większości starych demokracji, przy okazji ogólnokrajowych wyborów, badań empirycznych stanowiących swoisty kanon w dziedzinie socjologii polityki i nauk o polityce. Poprzez swą powtarzalność oraz znaczną liczebność próby jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć badawczych w tej dziedzinie w kraju. Pozwala na analizy "historyczne", analiz trendów i dynamiki postaw oraz œwiadomości politycznej współczesnych Polaków. Wyniki PGSW s porównywalne międzynarodowo. Narzędzie badawcze zastosowane w PGSW zawiera między innymi moduł CSES (Comparative Study of Electoral Systems) - porównawczego projektu badawczego, zainicjowanego przez ICORE, obecnie obejmującego swoim zasięgiem około 50 systemów politycznych państw ze wszystkich kontynentów.

Main topics of the study

Badania zachowań wyborczych Polaków w szerokim kontekście parametrów umożliwiających weryfikację koncepcji politologicznych.

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Losowa w warstwach terytorialnych

Geographic coverage of the sample

Cała Polska
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses3600
sucessfully completed1817

Substitution or replacement of respondents

permitted
Wywiad pod adresem z listy rezerwowej. Po wyczerpaniu zgoda na wygenerowanie adresów metodą random route.

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

Płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejsca zamieszkania.

Weighting or post-stratification strategy used

Dostosowano strukturę próby do populacji wg rozkładu łącznego płci, wieku i miejsca zamieszkania. Następnie dostosowano do rozkładu wg wykształcenia.

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date8-11-2007
End date1-12-2007

Interviewers required to

make a certain number of calls/visits in different times of the same day
make a certain number of calls/visits on different days

Minimum number of contact attempts

5

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion 10 %

Other information about the study

Pattern for data quotation

Polskie Generalne Studium Wyborcze 2007, pod kierownictwem Radosława Markowskiego, afiliowane przy Instytucie Studiów Politycznych PAN, dofinansowane przez tę instytucję, oraz przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB), Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Fundację Batorego, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz instytucję badawczą realizującą sondaż – PBS DGA.

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]