ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

AKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (210). Listopad 2007

IDP0070
Title of the StudyAKTUALNE PROBLEMY I WYDARZENIA (210). Listopad 2007
Full name of the institution depositing the dataCentrum Badania Opinii Społecznej
Principal InvestigatorCentrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) – autor zbiorowy
Contact personOśrodek Informacji CBOS
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P REC.P UDC.A CDB.A FRE.A DSC.A

The purpose of the study

Pomiar opinii o aktualnych problemach i wydarzeniach

Main topics of the study

Nastroje społeczne
Zagrożenie bezrobociem, sytuacja na rynku pracy
Wybory parlamentarne – uczestnictwo, uzasadnienie decyzji wyborczych, głosowanie strategiczne, wpływ kampanii na decyzje, przyczyny absencji wyborczej, odczucia związane z wynikami wyborów
Nowa koalicja rządowa PO-PSL
Stosunek do rządu i premiera, oczekiwania wobec nowego rządu
Ogólna ocena działalności prezydenta
Ocena pracy Sejmu V kadencji, nadzieje związane z nowym Sejmem
Wizerunek posła
Zaufanie do polityków
Tarcza antyrakietowa – amerykańska baza w Polsce
Termin wycofania polskich żołnierzy z Iraku
Obawy przed terroryzmem
Demokracja w Polsce
Bezstronność telewizji w kampanii wyborczej
Urlopy, wyjazdy na wypoczynek
Związki zawodowe
Preferencje partyjne (w metryczce)

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych. Ogólnopolska warstwowa reprezentatywna próba mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Sposób doboru próby
Badania przeglądowe realizowane są na ogólnopolskich próbach losowych mieszkańców kraju. Dolna granica wieku to 18 lat. Górnej granicy wieku brak.

– Warstwowanie populacji:
W każdym z 16 województw miejscowości zostały podzielone na trzy klasy:
1) miasto wojewódzkie,
2) pozostałe miasta na terenie województwa,
3) wieś

W województwach o dużej liczbie ludności klasa "pozostałe miasta na terenie województwa" dodatkowo podzielona została w zależności od wielkości miasta na 2 do 6 kategorii. W województwach mazowieckim i śląskim wprowadzono również podział na dwie warstwy w klasie "wieś".
W efekcie otrzymano podział populacji na 65 warstw uwzględniających podział administracyjny kraju oraz typ i wielkość miejscowości w każdym województwie.

- Operat losowania prób reprezentatywnych dla ludności Polski stanowią zbiory PESEL
- Losowanie w warstwach:
Założona liczebność próby zostaje podzielona na warstwy, proporcjonalnie do liczby ludności w warstwie. Losowanie próby odbywa się w kilku etapach. W pierwszym etapie losowane są w CBOS miasta i wsie. Następnie w PESEL losowane są małe obszary wylosowanych uprzednio miast i wsi oraz osoby zamieszkujące te obszary. W przypadku miast małe obszary stanowią jedną lub kilka ulic, a w przypadku wsi - teren całej wsi, ewentualnie kilka ulic lub sąsiednich przysiółków. Z jednej warstwy losuje się minimum dwa obszary. Z każdego wybranego obszaru losuje się sześć osób, z różnych mieszkań i gospodarstw domowych.

Geographic coverage of the sample

Polska
Lower age cut-off for the sample18
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses1915
sucessfully completed863

Details

liczebność próby założonej podstawowej: 1896
+ kwotowa (osoby w wieku 18 lat): 19 (uzupełnienie próby)

liczebność próby zrealizowanej ogółem: 863

Substitution or replacement of respondents

not permitted

Post-stratification weight

available

Factors considered at construction of the post-stratified weighting factor

Waga uwzględnia zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w klasach miejscowości oraz zróżnicowanie wskaźnika realizacji próby w grupach dla wybranych zmiennych społeczno-demograficznych:
• płeć
• grupa wiekowa
• wykształcenie
• grupa społeczno-zawodowa

Weighting or post-stratification strategy used

Po realizacji każdego badania stosuje się ważenie wyników do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date8-11-2007
End date13-11-2007

Interviewers required to

not required to make a certain number of calls/visits

Minimum number of contact attempts

3

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Zgodnie z zaleceniem OFBOR kontrolowanych jest 5% do 10% zrealizowanych wywiadów. Nadzór prowadzi sekcja kontroli pracy ankieterów CBOS.
Koordynatorzy badania mają obowiązek przeprowadzenia kontroli pod względem spójności logicznej oraz poprawności wypełnienia kwestionariusza przez ankietera. Dodatkowo program do wprowadzania danych uwzględnia wszelkie merytoryczne oraz techniczne założenia badania i koryguje błędy ankieterów (np. niezastosowanie się do reguł filtra ).

Other information about the study

Pattern for data quotation

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej "Aktualne problemy i wydarzenia" (210), 8-13 listopada 2007 r., reprezentatywna próba losowa dorosłych mieszkańców Polski (N=848). Standaryzacja zbioru danych i dokumentacji badania oraz udostępnianie:
Archiwum Danych Społecznych (ADS) http://www.ads.org.pl

Generally accessible publications that refer to this data

http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty_2007.php

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]