ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Struktura społeczna w Polsce: POLPAN 2003

IDP0057
Title of the StudyStruktura społeczna w Polsce: POLPAN 2003
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Principal InvestigatorKazimierz M. Słomczyński, Współprowadzący badanie: Krzysztof Zagórski, Krystyna Janicka, Anna Firkowska-Mankiewicz, Bogdan Mach, Elizabeth Osborn, Maciej Kryszczuk, Michał Bojanowski, Marta Czubińska
Contact personZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Data collection languageEN
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Podstawowym celem badań jest całościowa charakterystyka struktury społecznej polskiego społeczeństwa, gdzie przez całościową charakterystykę rozumiany jest taki opis, który w nawiązaniu do określonej koncepcji teoretycznej dotyczy nie tylko obiektywnych zróżnicowań społecznych, lecz także obszernej sfery różnorodnych świadomościowych aspektów tych zróżnicowań.

Main topics of the study

Podziały klasowe, problem międzyklasowych dystansów, zagadnienie fizycznej i psychicznej uciążliwości pracy, zasoby czasu wolnego w procesie pracy, pomiary położenia materialnego, typologia sytuacji materialnej gospodarstw domowych, pozycja konsumpcyjna w systemie racjonowania dóbr, partycypacja w kulturze, prestiż zawodów, typy osobowości społecznych, zagadnienie dystrybucji przywilejów, otwartość struktury społecznej, percepcja miejsca jednostek w społeczeństwie, wyobrażenia o źródłach, naturze i konsekwencjach istniejących nierówności społecznych, ruchliwość społeczna, dynamika nierówności edukacyjnych, przebieg karier edukacyjnych.

Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Panelowa próba ludności w wieku 26-81 lat, tj. urodzonych w latach 1922-1966 i 1968-1977), uczestników badania POLPAN 1998 oraz losowa próba ludności w wieku 21-25, tj. urodzonych w latach 1978-1982 losowana z operatu PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

Geographic coverage of the sample

Polska
Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample81

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses2135
sucessfully completed1367

Details

2135 – próba panelowa założona
1367 – próba panelowa zrealizowana

286 – próba noworekrutowanych panelistów założona (+100 próba rezerwowa noworekrutowanych panelistów założona)
199 – próba noworekrutowanych panelistów zrealizowana

Próba rezerwowa noworekrutowanych panelistów nie została wykorzystana.

Substitution or replacement of respondents

permitted
W zakresie noworekrutowanych panelistów w wieku 21-25 lat. W praktyce niewykorzystane.

Post-stratification weight

not available

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date-11-2003
End date-5-2004

Inny termin

Ośrodek Realizacji Badań Socjologicznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion %

Other information about the study

Pattern for data quotation

W pracach korzystających ze zbioru danych:

Kazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski, (2003, 2008). Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2003: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN

W pracach korzystających z dokumentacji badania:

Kazimierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski, (2003, 2008). Dokumentacja badania „Struktura społeczna w Polsce. POLPAN 2003”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN. Przygotowanie do archiwizacji: Marcin Zieliński.

Generally accessible publications that refer to this data

K. M. Słomczyński, I. Białecki, H. Domański, K. Janicka, B. W. Mach, Z. Sawiński, J. Sikorska, W. Zaborowski Struktura społeczna: Schemat teoretyczny i warsztat badawczy, IFiS PAN, Warszawa 1989

Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2000

Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Structure: Changes and Linkages

The Advanced Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2002

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]