ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976

IDP0047
Title of the StudyStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN
Principal InvestigatorWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka
Contact personZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Przyjęte wielowymiarowe ujecie struktury społecznej stawiało następujący problem; w jakim stopniu położenie jednostki w jednym wymiarze jest związane – skorelowane – z położeniem jednostki w innym czy innych wymiarach. Słaby związek między głównymi zmiennymi stratyfikacyjnymi jest oznaką dekompozycji cech położenia społecznego lub rozbieżności czynników statusu. Przewidując stosowanie przez państwo – w jego długofalowych programach – różnorodnej polityki dystrybucji dóbr i wartości powszechnie pożądanych, zajęliśmy się pytaniem, czy jednym z możliwych sposobów redukowania nierówności społecznych nie powinno stać się świadome sterowanie procesami dekompozycji cech położenia społecznego (Wesołowski, 1966; Słomczyński i Wesołowski, 1975). Inspiracją dla nas były rozważania prowadzone w socjologii amerykańskiej, gdzie studiowano negatywne skutki rozbieżności czynników statusu zarówno dla jednostki jak i dla systemu społeczno-politycznego.

Main topics of the study

Do najważniejszych pytań badawczych należą:

1. Zawód i inne charakterystyki sytuacji pracowniczej, takie jak wielkość zakładu pracy, gałąź gospodarki, rodzaj stanowiska – w okresie badań i w przeszłości.

2. Sytuacja ekonomiczna, uwzględniająca zarobki z pracy, dochody rodziny, a także szeroko pojęte warunki mieszkaniowe oraz posiadanie dóbr trwałego użytku.

3. Partycypacja w dobrach kultury, wyrażająca się czytelnictwem książek i czasopism, oglądaniem telewizji, a także sposobami spędzania czasu wolnego.

4. Ruchliwość społeczno-zawodowa – zarówno w przekroju międzypokoleniowym, jak i wewnątrzpokoleniowym – pojmowana również jako poczucie awansu bądź degradacji.

5. Dobór współ-małżeński i dobór towarzyski, ze względu na główne cechy położenia społecznego, takie jak pozycja społeczno-zawodowa czy wykształcenie.

6. Subiektywna ocena pozycji społecznej, a także ocena swojego położenia materialnego i jego zmian w czasie.

7. Poglądy i opinie o strukturze społecznej i konfliktach, które są związane z różnego rodzaju podziałami i barierami społecznymi: prestiż zawodów.


Unit of Analysis

respondent

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Próba losowa mężczyzn w wieku 21 – 65 lat, pracujący, pozostający w związkach małżeńskich. Operatem losowania był spis mieszkańców miasta. Przy losowaniu zastosowano proporcjonalny dobór warstwowy według 5 dzielnic miasta (Śródmieście, Bałuty, Polesie, Widzew oraz Górna). Wykorzystanie prób rezerwowych pozwoliło na odpowiednie uzupełnienie prób podstawowych oraz poprawienie ich reprezentatywności. Kontrolę reprezentatywności próby wykonano w oparciu o dane z prób innych badań socjologicznych. W sumie uzyskano 960 przypadków. W badaniu wykorzystano sieć ankieterów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Przeszli oni intensywne szkolenie i pracowali pod ścisłym nadzorem zespołu autorskiego. Szkolenie ankieterów przeprowadzone zostało przez Łódzki Ośrodek Metodologiczny.

Geographic coverage of the sample

Miasto - Łodź
Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample65

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses1000
sucessfully completed960

Substitution or replacement of respondents

permitted
próba rezerwowa

Post-stratification weight

not available

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date--1976
End date--1976

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted

Yes - approximate proportion %

Other information about the study

Pattern for data quotation

W pracach korzystających ze zbioru danych:

Wesołowski, W., Słomczyński, K. M. i Janicka, K. (1976, 2008). Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.

W pracach korzystających z dokumentacji badania:

Wesołowski, W., Słomczyński, K. M. i Janicka, K. (1976, 2008). Dokumentacja badania „Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1976”, Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, IFiS PAN.


Generally accessible publications that refer to this data

dokumentacja zawiera spis opracowań badań łódzkich

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]