ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Struktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965

IDP0016
Title of the StudyStruktura społeczna mieszkańców Łodzi 1965
Full name of the institution depositing the dataZespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
Principal InvestigatorWłodzimierz Wesołowski, Kazimierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka i in.
Contact personArtur Kościański
Data collection languagePL
Documentation languagePL
FlagsLOG.P FIL.P UDC.P STD.P CDB.P FRE.P DSC.P

The purpose of the study

Przyjęte wielowymiarowe ujęcie struktury społecznej stawiało następujący problem; w jakim stopniu położenie jednostki w jednym wymiarze jest związane -- skorelowane -- z położeniem jednostki w innym czy innych wymiarach. Słaby związek między głównymi zmiennymi stratyfikacyjnymi jest oznaką dekompozycji cech położenia społecznego lub rozbieżności czynników statusu. Przewidując stosowanie przez państwo -- w jego długofalowych programach -- różnorodnej polityki dystrybucji dóbr i wartości powszechnie pożądanych, zajęliśmy się pytaniem, czy jednym z możliwych sposobów redukowania nierówności społecznych nie powinno stać się świadome sterowanie procesami dekompozycji cech położenia społecznego (Wesołowski, 1966; Słomczyński i Wesołowski, 1975). Inspiracją dla nas były rozważania prowadzone w socjologii amerykańskiej, gdzie studiowano negatywne skutki rozbieżności czynników statusu zarówno dla jednostki jak i dla systemu społeczno-politycznego.


Main topics of the study

Do najważniejszych pytań badawczych należą:

1. Zawód i inne charakterystyki sytuacji pracowniczej, takie jak wielkość zakładu pracy, gałąź gospodarki, rodzaj stanowiska -- w okresie badań i wprzeszłości.

2. Sytuacja ekonomiczna, uwzględniająca zarobki z pracy, dochody rodzinyt, a także szeroko pojęte warunki mieszkaniowe oraz posiadanie dóbr trwałego użytku.

3. Partycypacja w dobrach kultury, wyrażająca się czytelnictwem książek i czasopism, oglądaniem telewizji, a także sposobami spędzania wolnego czasu.

4. Ruchliwość społeczno-zawodowa -- zarówno w przekroju międzypokoleniowym, jak i wewnątrzpokoleniowym -- pojmowana również jako poczucie awansu bądź degradacji.

5. Dobór współmałżeński i dobór towarzyski ze względu na główne cechy położenia społecznego, takie jak pozycja społeczno-zawodowa czy wykształcenie.

6. Subiektywna ocena pozycji społecznej, a także ocena swojego położenia materialnego i jego zmian w czasie.

7. Poglądy i opinie o strukturze społecznej i konfliktach, które są związane z różnego rodzaju podziałami i barierami społecznymi; prestiż zawodów.


Unit of Analysis

pracujący mężczyźni w wieku 21-65 lat

Sample design

Type of the sample applied in the Study

warstwowa, wielostopniowa

Geographic coverage of the sample

Łódź
Lower age cut-off for the sample21
Upper age cut-off for the sample66

Data collection methods were used for the study

"face-to-face" interview

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses1000
sucessfully completed1000

Substitution or replacement of respondents

permitted
patrz dokumentacja

Post-stratification weight

not available

Known limitations (biases) of the achieved sample. For example: differential coverage of particular groups, either because of sample design or response differences.

brak

Description of sample design

Attached to deposited documentation

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date--1965
End date--1965

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted


Other information about the study

Pattern for data quotation

Wesołowski, W., Słomczynski, K. M. i Janicka, K. (1965, 2004). Struktura społeczna mieszkanców Łodzi 1965: komputerowy zbiór danych, Zespół Porównawczych Analiz Nierównosci Społecznych, IFiS PAN

Generally accessible publications that refer to this data

Załącznik 1 w: Słomczyński, K.M., Janicka, K., Wesołowski, W., 1994. "Badania Struktury Społecznej Łodzi: Doświadczenia i perspektywy", Warszawa: IFiS PAN zawiera spis opracowań badań Łódzkich.


Data distribution

Data use restrictions

Dane ogólnodostępne

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]