ADS
A joint project by
Institute for Social Studies of the University Of Warsaw and
Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017

IDP0098
Title of the StudyWrocławska Diagnoza Społeczna 2017
Full name of the institution depositing the dataInstytut Socjologii UWr
Principal Investigatordr Jacek Pluta
Contact person
Data collection languagePL
Documentation languagePL
Flags

The purpose of the study

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014\) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”.

Main topics of the study

Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 (WDS) to trzecie (wcześniejsze WDS 2010, WDS 2014\) kompleksowe badanie wrocławian, obejmujące m.in. kwestie: dobrostanu gospodarstw domowych, jakości życia w osiedlach, jakości usług publicznych, miejskiego systemu konsumpcji, sąsiedztwa, organizacji czasu wolnego, rynku pracy, polityk miejskich i stosunku do obcych. WDS 2017 jest ilościowym badaniem wieloproblemowym typu „omnibus”.

Unit of Analysis

Pojedynczy mieszkaniec Wrocławia

Sample design

Type of the sample applied in the Study

Badania przeprowadzono metodą Random Route na próbie 2001 mieszkańców Wrocławia w wieku 15-80 lat przy kontroli płci i wieku oraz przestrzeni miasta podzielonej na rejony

Geographic coverage of the sample


Lower age cut-off for the sample
Upper age cut-off for the samplebrak

Data collection methods were used for the study

no information

The total number of starting or issued names/addresses and the total number of successfully completed

starting or issued names/addresses
sucessfully completed

Substitution or replacement of respondents

no information

Post-stratification weight

no information

Description of sample design

no information

Fieldwork

Start and end dates of fieldwork

Start date25-9-2017
End date30-10-2017

Interviews back-checked (e.g. supervisor checks later whether interview was conducted


Other information about the study

Pattern for data quotation

Pluta J. i in., Wrocławska diagnoza społeczna 2017. Wrocław, 2017

Data distribution

Data use restrictions

no restrictions

[ Back to main ] [ Back to list of the data sets ] [ Search ] [ Download data set ]