ADS
Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW
i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Logowanie

Pobieranie zgromadzonych w ADS materiałów wymaga uprzedniej rejestracji, której dokonanie możliwe jest na stronach internetowych Archiwum. Polega ona na wypełnieniu krótkiego formularza. W następnej kolejności odsyłane jest na adres e-mail użytkownika login oraz hasło. Z ich wykorzystaniem możliwe jest nieodpłatne pobieranie całej zgromadzonej w zasobach ADS dokumentacji techniczno-metodologicznej dołączanej do zbiorów danych, oraz tych zbiorów, których dystrybucja nie została zastrzeżona przez ich producentów.

Do zastrzeżonych zasobów dostęp mają jedynie instytucje, które zawarły uprzednio z Archiwum Umowę o współpracy.

Osoby indywidualne oraz instytucje nie posiadające stosownej Umowy mogą zwracać się do Archiwum z prośba o udostępnienie poszczególnych zasobów.

Login:
Hasło:
[ Powrót do strony głównej ]