ADS

English
Strona główna
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja


WPROWADZENIE

Korzyści archiwizacji danych
Podręcznik archiwizacji danych społecznych
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)


ORGANIZACJA

Cele i założenia ADS
Zespół ADS
Instytucje członkowskie
Zasady współpracy instytucjonalnej z ADS


DOSTĘPNE DANE

Lista dostępnych zbiorów
Wyszukiwanie
Inne materiały


DEPONOWANIE DANYCH W ADS

Jak deponować dane
Formularz rejestracyjny
Formularz deponowania:


ODNOŚNIKI

Inne archiwa
Nauki społeczne
Oprogramowanie


Wspólne przedsięwzięcie
Instytutu Studiów Społecznych UW i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
Użytkownik:
niezalogowany
Zasady współpracy z ADS

Współpraca z Archiwum jest regulowana każdorazowo Umową o współpracy w ramach programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawieraną pomiędzy Dyrektorem Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, działającego z Upoważnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego a Dyrektorem bądĽ Kierownikiem jednostki przystępującej do współpracy. W ramach Umowy uzyskują Państwo dostęp do wszystkich materiałów zgromadzonych w Archiwum, w tym także do wszystkich dotychczas zdeponowanych zbiorów danych. Nawiązanie współpracy wiąże się z koniecznością uiszczania corocznej opłaty służącej pokryciu kosztów utrzymywania internetowego systemu obsługującego Archiwum.

Wraz z podpisaniem Umowy, jednostka zobowiązana jest do wyznaczenia jednej osoby, zwanej Przedstawicielem, której zadaniem jest przekazywanie pobieranych zbiorów osobom zainteresowanym na terenie własnej instytucji. Przedstawicielowi zostają przekazane hasła dostępu do systemu pobierania danych bez prawa do przekazywania haseł innym osobom. Przedstawiciel spełnia tym samym funkcje pośredniczącą pomiędzy Archiwum a osobami zainteresowanymi korzystaniem z poszczególnych zbiorów danych. Przedstawiciel może zostać w każdej chwili odwołany, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza przez Dyrektora/Kierownika danej jednostki.

Archiwum dysponuje gotowym wzorem Umowy, który można uzyskać kontaktując się pod adresem: Marcin.Zielinski(a)uw.edu.pl


^ do góry ^